به باشگاه مشتریان مروارید پنبه ریز خوش آمدید

عضویت در باشگاه مشتریان PMLM

امتیاز گیری
خریدها و فعالیت های شما موجب دریافت امتیاز خواهد شد. این امتیازات تحت عنوان " پی کوین" در حساب شما شارژ شده و میتوانید از آن در جمع آوری جوایز استفاده کنید. توجه کنید پی کوین ها قابل انتقال و خرید و فروش نیست و تنها از طریق گردونه های جوایز می توانید آن ها را نقد کنید. نام گذاری، ساختار امتیازات و شیوه جمع آوری آن در جدول زیر ترسیم شده است.

نوع امتیاز شیوه جمع آوری ماندگاری
پی کوین خرید خرید محصولات موجب خواهد شد که حساب کاربری شما با پی کوین شارژ شود.برای هر محصول و برای هر مبلغ خرید شما مقدار مشخصی پی کوین در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری این امتیاز از نماینده فروش PMLM بخواهید تا اطلاعات فاکتور خرید شما را در میز کار خود ثبت کند کلیه این پی کوین ها در پایان هر ماه، صفرمی شوند. پس، برای از دست ندادن جوایز سعی کنید پیکوین های خود را برای جمع آوری جوایز استفاده کنید.
پی کوین مهارت برای ثبت نام، اولین خرید و تکمیل پروفایل میزان مشخصی پی کوین در نظر گرفته شده است که به صورت خودکار در حساب شما شارژ خواهد شد. همچنین با شرکت در نظرسنجی ها میتوانید پی کوین های بیشتری جمع آوری کنید
امتیازوفاداری بصورت خودکار برای هر ماه عضویت شما در باشگاه، میزان مشخصی پی کوین در حساب شما شارژ می شود.
امتیازات هیجان انگیز درمناسبت های خاص، مسابقات و چالش هایی را طراحی می کنیم و شما با شرکت در این چالش ها می توانید پی کوین بیشتری جمع آوری کنید. منتظر اتفاقات هیجان انگیز زیادی در این قسمت باشید. حتی ممکن است حساب شما بصورت تصادفی مملو از پی کوین شود!
امتیاز ذخیره اگر نتوانستید پی کوین های خود رامصرف کنید نگران نباشید. 5 تا 15 درصد از پی کوین های باقیمانده و خرج نشده ی شما به ماه بعد منتقل می شود. امتیازات ذخیره ی شما هر 6 ماه یکبار صفر خواهد شد.
امتیاز تجمعی شما پی کوین های زیادی جمع آوری و مصرف خواهید کرد. اما ما جمع تجمعی آن را برای شما در امتیاز تجمعی شما ذخیرهمیکنیم. امتیاز تجمعی نشان دهنده ی میزان کل پی کوین هایی است که جمع آوری میکنید. با این امتیاز نمی توانید اقدام به جمع آوری جایزه کنید اما هر چه این امتیاز بیشتر باشد رده ی عضویت شما بالاتر خواهد بود و راه های بیشتری برای جمع آوری پی کوین برای شما باز می شود.