به باشگاه مشتریان مروارید پنبه ریز خوش آمدید

برندگان خوش شانس باشگاه مشتریان PMLM

مراسم قرعه کشی باشگاه مشتریان،11 مهر ماه 1399، به صورت زنده در لایو اینستاگرام شرکت و با حضور نمایندگان فروش شرکت بازاریابی شبکه ای مروارید پنبه ریز برگزار و پس از پایان مراسم، برندگان خوش شانس این دوره معرفی شدند.
جوایز این دوره قرعه کشی باشگاه مشتریان که شرکت کنندگان آن را فقط مصرف کنندگان محترم تشکیل می دانند در مجموع معادل صد و چهل میلیون تومان وجه نقد بود که به قید قرعه به چهل و سه نفر از شرکت کننده ها تعلق می گرفت.

تقسیم بندی جوایز قرعه کشی بر اساس رده هایی که از قبل اطلاع رسانی شده بود به شرح زیر صورت گرفت:

سه جایزه 20 میلیون تومانی

ده جایزه 5 میلیون تومانی

سی جایزه 1 میلیون تومانی

اسامی برندگان خوش شانس این دوره  به شرح زیر می باشد

 

1- دنيا باقری حسين آبادی 1 میلیون تومان

2- زهرا نوتاش 1 میلیون تومان

3- نرگس خراسانی گرده کوهی 1 میلیون تومان

4- مهري قربانی 1 میلیون تومان

5- سميه عبدی 1 میلیون تومان

6- فاطمه زهرا جابری 1 میلیون تومان

7- سیما ممتاز 1 میلیون تومان

8- روفيا دربندی 1 میلیون تومان

9- ازاده شاه حسينی 1 میلیون تومان

10- رضا حسينقلي زاده 1 میلیون تومان

11- بهار کاظمیان مقدم 1 میلیون تومان

12- هاجر مفيدی 1 میلیون تومان

13- مهدي قربانی 1 میلیون تومان

14- عباس ویرفشان 1 میلیون تومان

15- ياسمين جديدی 1 میلیون تومان

16- محمد رضا ميرزايي پور1 میلیون تومان

17- احمد شخ 1 میلیون تومان

18- مرضيه عسکری 1 میلیون تومان

19- عزت حسناتی 1 میلیون تومان

20- زهرا حاتم نژاد 1 میلیون تومان

21- مژگان جيهانی 1 میلیون تومان

22- سارا داداشی 1 میلیون تومان

23- عيسي اسمعيل پور1 میلیون تومان

24- عشرت اسحاقی 1 میلیون تومان

25- طيبه دهش 1 میلیون تومان

26- رضوان مزارعي کاسکاني 1 میلیون تومان

27- احسان شکوهی 1 میلیون تومان

28- سید سجاد سهرابی 1 میلیون تومان

29- فاطمه فرهمند 1 میلیون تومان

30- مژگان بدرلو 1 میلیون تومان

31- بهاره صفری محمدی 5 میلیون تومان

32- آرسين خراط 5 میلیون تومان

33- مجتبي شفيعی 5 میلیون تومان

34- پيمان رضواني نژاد 5 میلیون تومان

35- راضيه محمدپور 5 میلیون تومان

36- مهدی دهقانيان 5 میلیون تومان

37- امين جماش 5 میلیون تومان

38- نيما فتحى 5 میلیون تومان

39- مجتبي اقايی 5 میلیون تومان

40- مرضيه قنبری 5 میلیون تومان

41- سيد محمد اسماعيلی 20 میلیون تومان

42- حسین پوررضایی نسب 20 میلیون تومان

43- تينا نژادحسينی 20 میلیون تومان